CONTACTNLEN

Nationaal

Een deskundige en integrale aanpak maakt het verschil. De kwaliteit van de door Wladimiroff verleende rechtsbijstand brengt met zich dat alle specifieke, soms ongebruikelijke, aspecten van een kwestie deskundig worden behandeld. In de meeste zaken vindt binnen kantoor collegiale afstemming plaats, zodat alle aanwezige specialistische knowhow en ervaring kan worden ingezet voor het verlenen van optimale rechtshulp. Waar nodig werkt Wladimiroff samen met deskundigen met een specifieke expertise om maatwerk te leveren en een grondige advisering en bijstand te borgen.


Internationaal

Het internationaal handelsverkeer gaat hand in hand met verzoeken van buitenlandse autoriteiten om informatie, bewijs, vervolging of berechting van ondernemingen of bestuurders in Nederland, dan wel om over- c.q. uitlevering van personen. Dit vraagt om internationale rechtsbijstand.
De specialisten van Wladimiroff hebben ruime ervaring met specifieke procedures bij internationale gerechten en instanties en werken in dat kader al langdurig samen met de beste spelers binnen het vakgebied in het buitenland. Het kantoor beschikt over een uitgebreid netwerk van gespecialiseerde kantoren in Europa, de VS en elders in de wereld. Wladimiroff is actief in internationale beroepsverenigingen.

IBA   ICBA    ECBA


Maatschappij

HAAGS HISTORISCH MUSEUM

Wladimiroff ondersteunt (ondermeer inhoudelijk, door het verzorgen van lezingen) het Haags Historisch Museum en Museum de Gevangenpoort. Het kantoor  is medeoprichter van het Sebastiaan Genootschap ter ondersteuning van deze musea.

HHM    GP    SGOPLEIDINGEN

Wladimiroff levert docenten aan en verleent inhoudelijke ondersteuning bij diverse opleidingen. Dit gebeurt ondermeer in het kader van de opleiding van (straf- en fiscale) advocaten en van rechterlijke ambtenaren en universitaire Masteropleidingen. Bijzondere samenwerkingen zijn er met de Rijks Universiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Wladimiroff is official partner van de Erasmus School of Law en het Double Degree Program Toga aan de Maas.

Logo Erasmus