CONTACTNLEN

Publicaties

Recente publicaties

Gebleken onschuld tijdens de civiele schadevergoedingsprocedure

De gewezen verdachte kan, als hij niet wordt veroordeeld, naast de strafvorderlijke mogelijkheden van – inmiddels – artikel 529 e.v. Sv, in een civiele procedure proberen (volledige) schade- en kostenvergoeding te krijgen op basis van een… 

Kroniek straf(proces)recht (voorjaar 2021)

In deze kroniekperiode vielen de landelijke verkiezingen en de huidige formatie. In de diverse verkiezings- programma’s stonden soms wel heel opvallende plannen en met de formatie op komst zal (moeten) blijken wat voor beleid er in de komende jaren op… 

Eerder verschenen