CONTACTNLEN

Externe bijstand klokkenluidersmelding

Onderdeel van menig corporate compliance programma is een zogenoemde klokkenluidersregeling voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen het bedrijf. Vanaf 1 juli 2016 zijn bedrijven, waar ten minste 50 personen werkzaam zijn, verplicht hier een procedure voor vast te stellen. Vanaf die datum is het Huis voor Klokkenluiders onder andere bevoegd tot het doen van een onderzoek als een onderneming op dit punt tekortschiet.

Menig bedrijf heeft zijn klokkenluidersregeling mede naar aanleiding daarvan aangescherpt. Sommige ondernemingen kiezen ervoor de meldingen in het kader van een klokkenluidersregeling extern onder te brengen (externe vertrouwenspersoon).

Wladimiroff Advocaten biedt aan ondernemingen dergelijke bijstand. Met de kennis en ervaring van mogelijke onderzoeken die uit klokkenluidersmeldingen voortvloeien, hun stevige achtergrond in bijstand op het vlak van compliance van relevant wet- en regelgeving en de unieke ervaring in procedures in geval van non-compliance issues, zijn de advocaten van Wladimiroff een zeer betrouwbare partner om deze bijstand aan toe te vertrouwen.