CONTACTNLEN

Publications

Recent publications

De Hoge Raad als higher tribunal in de zin van artikel 14 lid 5 IVBPR

Een recente zienswijze van het VN Mensenrechtencomité illustreert dat de strafrechtelijke cassatieprocedure in Nederland op gespannen voet kan komen te staan met artikel 14 lid 5 IVBPR. In dit artikel is bepaald dat eenieder die wegens een strafbaar… 

Waarom geen straf voor lekken tijdens een raadsvergadering

Mr. G.J.K. Elsen

Verharding van het politieke debat maakt het nodig iets tegen lekken te doen. … 

Other publications