CONTACTNLEN

Blog

Een vooralsnog mislukte proef?

6 november 2023

Op 30 oktober 2023 gaf de Amsterdamse Raad van Discipline (Raad) een beslissing in een proefprocedure over – kort gezegd – bijstand aan een verdachte en getuigen door dezelfde advocaat in hetzelfde onderzoek. Vraag was of het een advocaat is toegestaan zowel een verdachte als een (of meerdere) getuige(n) bij te staan in hetzelfde strafrechtelijke onderzoek.

Meer lezen

Woon- en vestigingsplaatsonderzoeken: een zoektocht naar welgevallige conclusies

30 oktober 2023

Waar een natuurlijk persoon voor fiscale doeleinden woont wordt beoordeeld aan de hand van alle feiten en omstandigheden van het geval. Zonder intentie om uitputtend te zijn, is van belang hoeveel dagen per jaar iemand in Nederland verblijft, of de persoon in kwestie nog bezittingen in Nederland aanhoudt en of er in Nederland nog gebruik wordt gemaakt van allerhande diensten (zoals zorg).  

Meer lezen

Procesafspraken in strafzaken: ook in hoger beroep

26 september 2023

Vorige maand schreef mijn kantoorgenote Karin de Lange over procesafspraken in strafzaken.1 Zoals daar opgemerkt zien we in de praktijk dat dergelijke afspraken onder meer worden gemaakt in zogenoemde financieel getinte strafrechtelijke onderzoeken. Juist in die zaken, en met name in hoger beroep, kunnen procesafspraken gezien de complexiteit en samenhang met verwante procedures onderdeel zijn van een totaaloplossing.

Meer lezen

Procesafspraken in strafzaken: begin van de oplossing

26 september 2023

Sinds een aantal jaren is in het strafrecht een duidelijke ontwikkeling zichtbaar waarbij in strafzaken tussen het Openbaar Ministerie (OM) en verdachten afspraken worden gemaakt om die zaken op efficiënte en effectieve wijze af te doen, zogenoemde "procesafspraken". Waar we in 2021 nog maar een handvol strafrechtelijke onderzoeken zagen waarin procesafspraken werden gemaakt, verschijnen inmiddels bijna wekelijks nieuwe uitspraken waarin procesafspraken een rol hebben gespeeld. Aanleiding voor deze ontwikkeling is de toenemende druk op de Nederlandse strafrechtspleging en de behoefte om (nog) meer maatwerk te kunnen leveren. Strafrechtelijke onderzoeken worden steeds groter en gecompliceerder. Tel daarbij op dat de Rechtspraak en het OM al jaren kampen met een gebrek aan capaciteit. Resultaat: er zijn enorme achterstanden en het duurt soms jaren voordat een strafzaak inhoudelijk door een rechter kan worden behandeld. Niet zo gek dus dat er naar een oplossing wordt gezocht. 

Meer lezen

'Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan' was de aanpak bij het CAF

12 juli 2023

Carolien Janssen en Léon de Jager

Meer lezen