CONTACTNLEN

Blog

De uitspraken van de Hoge Raad over euthanasie: onbedoeld meer onduidelijkheid voor arts

14 mei 2020

Op 21 april 2020 deed de Hoge Raad uitspraak in de strafzaak en de tuchtzaak van een arts die euthanasie toepaste op een patiŽnte die leed aan voortgeschreden dementie.1 Deze uitspraken volgden op de vordering tot cassatie in het belang der wet ingesteld door de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Aanleiding voor de vordering was onder meer om duidelijkheid te krijgen voor de rechtspraktijk, voor artsen en patiŽnten.2 Het is echter de vraag of deze uitspraken tot meer duidelijkheid hebben geleid. Na een uiteenzetting van de feiten en bespreking van de uitspraken van de Hoge Raad, ga ik in dit blog in op die vraag.

Meer lezen

Fiscaal procederen in tijden van corona

30 april 2020

Deze tijden van corona vragen van iedereen in meer of mindere mate aanpassingsvermogen en flexibiliteit. Dat geldt ook voor de manier waarop fiscale procedures plaatsvinden. Nu thuiswerken het devies is, zijn tal van proceshandelingen die voorheen vanzelfsprekend waren dat nu niet meer. Denk aan het per post instellen van bezwaar, een hoorgesprek voeren op het kantoor van de Belastingdienst en een zitting bij de Rechtbank. Dat betekent niet dat fiscale procedures stilliggen, want er zijn verschillende mogelijkheden om toch voortvarend te handelen in de procespraktijk.†

Meer lezen

De toerekening van gedragingen van de thuiswerker aan de rechtspersoon

30 maart 2020

Het coronavirus (COVID-19) houdt Nederland en de wereld momenteel in zijn greep. Het kabinet heeft verschillende maatregelen genomen in de aanpak van het virus. Een van deze maatregelen is thuiswerken. Nu is thuiswerken op zich geen nieuw verschijnsel, maar op dit moment werkt het meeste personeel van zowel kleine ondernemingen als grote multinationals indien mogelijk thuis.

Meer lezen

5 februari 2020

DE MANDATORY DISCLOSURE RICHTLIJN: DE FISCALE GOOCHELAAR VERPLICHT OM ZIJN TRUC UIT TE LEGGEN

Meer lezen

Belastingdienst, laat je kaarten zien!

3 december 2019

In de media is er al geruime tijd veel aandacht voor: de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst. Volgens de 'Adviescommissie uitvoering toeslagen'1†die 14 november 2019 een rapport heeft uitgebracht en aangeboden aan de Tweede Kamer, heeft de Belastingdienst Toeslagen de grenzen van de handhaving doelbewust opgezocht en ook overschreden. Gezinnen zijn hierdoor onterecht hun kinderopvangtoeslag kwijtgeraakt waardoor zij zowel materiele als immateriŽle schade hebben geleden.††

Meer lezen