CONTACTNLEN

Blog

Bevriezingsmaatregelen en de Europese Sanctielijst

18 maart 2022

Inmiddels staan bijna 900 mensen op de Europese Sanctielijst in verband met de oorlog in Ukraine; wat betekent dat?

Meer lezen

Geheime werkwijze Openbaar Ministerie blijkt grondslag voor illegale opsporing

23 februari 2022

Al jaren heeft het Openbaar Ministerie, OM, moeite om het zogenoemde verschoningsrecht te honoreren. Dat verschoningsrecht ziet, in de kern, op het fundamentele recht van een burger om in vrijheid en zonder zorg van overheidsinmenging, zich te wenden tot een geheimhouder, zoals de arts, notaris, geestelijke of advocaat. Wat de burger met die geheimhouder uitwisselt komt niet bij het OM. Van dit beginsel kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen worden afgeweken en alleen de rechter kan daartoe beslissen.

Meer lezen

Het sepot: een wolf in schaapskleren

21 september 2021

De OM-strafbeschikking krijgt de afgelopen jaren veel aandacht. Terecht wordt kritisch gekeken naar de bevoegdheid van het Openbaar Ministerie (het OM) zonder tussenkomst van een rechter te beslissen dat iemand schuldig is aan een strafbaar feit én daarvoor een straf op te leggen. Een dergelijke beslissing heeft grote consequenties voor de betrokkene en de procedure dient daarom met voldoende waarborgen te worden omkleed.   

Meer lezen

De bank als opsporingsinstantie, aanklager en rechter in één: een ongewenste ontwikkeling

24 augustus 2021

Banken blokkeren regelmatig bankrekeningen van organisaties die zij beschouwen als verspreiders van nepnieuws, meldde NRC.1 Bankrelaties worden beëindigd omdat acties van deze organisaties als 'schadelijk' worden bestempeld door banken. Eenzelfde tendens is zichtbaar bij personen en bedrijven die verdacht worden van strafbare feiten. Nog voordat er een rechter aan te pas is gekomen, komt het voor dat banken met een beroep op de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) een bankrelatie beëindigen.

Meer lezen

Ambtelijke corruptie: interne gedragscodes met externe gevolgen

27 juli 2021

Deze maand werd weer veel geschreven en geconcludeerd over de Nederlandse aanpak van corruptie; ditmaal over de aanpak van binnenlandse ambtelijke corruptie.1

Meer lezen