CONTACTNLEN
Bruin leesteken

AGENDA

Agenda

Erasmus Universiteit Rotterdam | 09:30-17:15

Verdiepingscursus Bewijsvraag en bewijsmiddelen in het strafrecht

Utrecht | 13:00-17:30

Jaarlijks congres VJK

02
Jun 20

Joost Nan is een van de sprekers tijdens de door de SDU in de Erasmus-reeks georganiseerde verdiepingscursus Bewijsvraag en bewijsmiddelen in het strafrecht.

18
Jun 20

Gert-Jan Elsen verzorgt voor de Vereniging Juridische Kwaliteitszorg Lokaal Bestuur de workshop: "Geheimhoudingsplicht, aandachtpunten voor de praktijk"

Koninginnegracht 60 te Den Haag | 09:30-17:00

Specialisatieopleiding Faillissementsfraude

Van der Valk Hotel Breukelen | 09:00-16:45

Verdiepingscursus Appeltechniek in strafzaken

04
Sep 20

Léon de Jager verzorgt de cursus Bankbreukdelicten, complexe faillissementsfraudezaken & informatie-uitwisseling, deel 4 van de Specialisatieopleiding Faillissementsfraude

06
Nov 20

Joost Nan is een van de sprekers tijdens de door de SDU georganiseerde Verdiepingscursus Appeltechniek in strafzaken.