CONTACTNLEN

Léon C. de Jager

PARtner

Léon studeerde strafrecht en belastingrecht in Utrecht en Rotterdam. Hij is advocaat-belastingkundige sinds 2005. Daarvoor was hij belastingadviseur in de internationale adviespraktijk. Als advocaat voltooide hij o.a. de Specialisatie Opleiding Strafrecht. Deze postdoctorale opleiding behandelt het brede spectrum van het formele en materiële strafrecht alsmede de internationale (Europese) en EVRM aspecten. 

Léon voert een brede sanctierechtelijke praktijk waarin hij zich voornamelijk bezig houdt met:

  • Faillissementsfraude zaken
  • Witwaszaken en Wwft
  • Belastingfraude/FIOD-zaken
  • Economische en milieustrafzaken 
  • Internationale fraude en corruptie zaken
  • Bijstand aan bedrijven in het kader van fraudesignalen bij jaarrekeningencontrole (o.a. COS 240 en COS 250)
  • Bijstand aan bedrijven om hun compliance met wet- en regelgeving te verbeteren en/of in het kader van een intern onderzoek naar bijvoorbeeld fraude
  • Bijstand in bestuursrechtelijke conflicten met de Belastingdienst en andere toezichthouders (AFM, DNB, BFT, ACM en NZa)
  • Bijstand bij fiscale (boete-) procedures tot en met de Hoge Raad zowel op het gebied van de heffing (boekenonderzoeken, inlichtingenverzoeken) als de inning (dwang­bevelen, beslagen, aansprake­lijk­stellingen)

Een element van zijn praktijk is de nadruk op het voorkomen van procedures en het zoeken naar praktische oplossingen voor zijn cliënt in de wetenschap dat procederen niet altijd de beste oplossing is.

Léon is bestuurslid van de beroepsvereniging van advocaten belastingkundigen (NVAB). Hij is verder lid van diverse beroepsverenigingen onder meer op het vlak van strafrecht, bestuursrecht en belastingrecht.

Als auteur schrijft hij het commentaar op artikel 27 van het OESO Modelverdag inzake internationale invordering van belastingen.

Publicaties

Annotatie bij HvJ EU 6-10-2020 | FED 2021/14

Buitenwettelijke rechtsbescherming voor dienstverleningslichamen bij internationale gegevensuitwisseling | WFR, 2020/145

Klik hier voor de door de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht gestelde bekendmaking van de registratie van rechtsgebieden.