CONTACTNLEN

Nils Gonzalez Bos

advocaat

Nils studeerde strafrecht in Tilburg (cum laude) en was werkzaam als advocaat op de Zuidas, wetenschappelijk medewerker bij de Hoge Raad en rechercheur bij de politie voordat hij bij Wladimiroff in dienst trad. 

Nils is gespecialiseerd in het ondernemingsstrafrecht. Hij staat zowel ondernemingen als privépersonen bij in fraude- en corruptiezaken en heeft ruime ervaring op het gebied van het economisch en medisch strafrecht. Daarnaast adviseert Nils over compliance en strafrechtelijke risico's voor ondernemingen, al dan niet naar aanleiding van een intern onderzoek. Hij is tevens cassatieadvocaat en behandelt zaken bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). 

Nils publiceert en doceert op het gebied van het financieel-economisch strafrecht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hij is lid van de European Criminal Bar Association (ECBA).