CONTACTNLEN

Robbert de Bree

partner

Robbert studeerde civiel recht en strafrecht (cum laude) in Leiden, en postdoctoraal in Oxford (M.Jur, hons. Oxon). Ook studeerde hij aan Sciences Po (Parijs) en aan Harvard. Als advocaat voltooide hij onder meer de Grotius mededingingsrecht (cum laude).

Robbert voert een brede sanctierechtelijke praktijk waarin hij zich voornamelijk bezig houdt met:

  • Economische en milieustrafzaken (waaronder arbeidsongevallen)
  • Internationale fraude en corruptie zaken
  • Mededingingsboete procedures
  • Cassaties en overige procedures (zoals bij het Hof van Justitie in Luxemburg, en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg)
  • Civil fraud zaken
  • Sanctieprocedures bij multilaterale banken, zoals de Wereldbank
  • Bijstand aan bedrijven in het kader van fraudesignalen bij jaarrekeningencontrole (o.a. COS 240 en COS 250)
  • Procedures omtrent de OECD Guidelines for Multinational Enterprises en de Guiding Principles on Business and Human Rights.

Ook houdt hij zich bezig met het internationale strafrecht en is toegelaten als advocaat bij het International Criminal Court te Den Haag. 

Robbert heeft daarnaast zeer ruime ervaring in het opzetten, verbeteren en effectief houden van corporate compliance programma’s, vooral op de gebieden anti-corruptie, mededinging en internationale sancties, voor ondernemingen die in en buiten Nederland actief zijn. 

Een element van zijn praktijk is de nadruk op juridisch, strategisch en technisch complexe zaken vaak met een transnationale component. 

Robbert is lid van de adviescommissie strafrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten. Hij is verder lid van diverse beroepsverenigingen onder meer op het vlak van cassatie, mededinging, Europees recht en milieu. 

Ook is hij internationaal binnen diverse verbanden actief zoals de International Bar Association, de International Criminal Court Bar Association en de Criminal Bar Association of England and Wales. 

Zijn optreden is gewaardeerd in gidsen zoals de Legal 500 en Who'swholegal.

Publicaties

Verschoningsrecht in het gedrang | Advocatenblad, 2022-08, pp. 94-97.

Doorzoeking van data waar verschoningsrechtmateriaal in zit: EHRM vergt duidelijke en praktische werkwijze (regeling) | Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming, nr. 1 29 april 2022, pp. 12 - 17.

Meer publicaties

Klik hier voor de door de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht gestelde bekendmaking van de registratie van rechtsgebieden.