CONTACTNLEN

Privacy & Integriteit

Privacy- en integriteitswetgeving zijn uiterst relevant in het landschap van de sanctionerende overheid. Zo kan privacywetgeving soms een barrière vormen voor gebruik van een strafdossier buiten het strafrecht, terwijl integriteitstoetsing een vervelende nawee kan vormen na een strafzaak. De specialisten van Wladimiroff zijn gewend en toegerust om die wetgeving in hun aanpak van zaken te betrekken.

  • Wet Bibob
  • Integriteitstoetsen
  • (Inter)nationale informatie-uitwisseling
  • Databescherming
  • Justitiële documentatie
  • Internetcriminaliteit