CONTACTNLEN

Ondernemingsstrafrecht

Zowel rechtspersonen als het management van rechtspersonen en ook overheden worden steeds vaker strafrechtelijk aansprakelijk gesteld voor fouten. De gevolgen daarvan kunnen enorm zijn. Niet alleen vanwege een mogelijke sanctie, maar ook voor de interne verhoudingen en de reputatie van de organisatie. Wladimiroff biedt ondersteuning in de bestuurskamer. Het belang van een organisatie die onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek wordt niet per definitie gevormd door de optelsom van het belang van (leden van) de Raad van Commissarissen, (leden van) de Raad van Bestuur, management, personeel, vertegenwoordigende organen en overige stakeholders. Al deze belangen kunnen echter wel op de verdedigingsstrategie inwerken. Publiekrechtelijke rechtspersonen moeten daarbovenop veelal ook nog eens in de politieke arena verantwoording afleggen. Een deskundige, onafhankelijke advisering met voortdurende bewustheid van het te vertegenwoordigen belang is dan cruciaal. De advocaten van Wladimiroff hebben veel ervaring met het verlenen van rechtsbijstand in dergelijke complexe omgevingen. Wladimiroff adviseert tevens graag over hoe om te gaan met de uit het verleden geleerde lessen. 

  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen en overheden
  • Strafrechtelijke aansprakelijkheid van feitelijk leidinggevenden