CONTACTNLEN

Internationale procedures

De internationale dimensie van Wladimiroff is zichtbaar in de grensoverschrijdende zaken die worden behandeld, en bij uitstek ook in de internationale procedures die worden gevoerd bij het Mensenrechtenhof in Straatsburg, de gerechten van de Europese Unie in Luxemburg en de straftribunalen die merendeels in Den Haag gevestigd zijn.

  • Europees Hof voor de Rechten van de Mens
  • Hof van Justitie van de Europese Unie
  • Mensenrechten comité Verenigde Naties
  • Internationale straftribunalen