CONTACTNLEN

Handhaving Mededingingsrecht

Kartels, overtreding van colportagewetgeving, dawn raids door de Europese Commissie en de ACM, zijn enkele grepen uit de handhaving van het mededingingsrecht. Wladimiroff heeft unieke sanctierecht expertise voor assistentie bij zulke handhaving.

  • Optreden Autoriteit Consument en Markt (voorheen NMa), Europese Commissie en Openbaar Ministerie
  • Kartels
  • Overtredingen op (semi-)gereguleerde markten, zoals energie, telecom
  • Invallen door de ACM of de Europese Commissie
  • Informatieverzoeken door de ACM
  • Boeteprocedures
  • Bezwaar en beroep
  • Clementieregeling