CONTACTNLEN

Civiele fraude

Fraude zaken worden met regelmaat beslecht in een civiel proces. Bijvoorbeeld waar een partij niet wil of kan wachten op een langdurig strafproces om verhaal te halen voor geleden schade (als benadeelde van de fraude). Soms wordt een zaak als civil fraud zaak gelabeld door de eisende partij om een gewillig oor te vinden bij de civiele rechter. Geregeld is er wel een aanpalende strafzaak en loopt de civiele fraude zaak daarmee parallel.
Wladimiroff biedt deskundige bijstand op het hoogste niveau in civil fraud zaken zowel in zaken aan de eisende als in andere zaken aan de verdedigende zijde. Wladimiroff kan daarbij bogen op een combinatie van diepgaande proceservaring, kennis van zowel fraude en het sanctierecht als van het civiele (proces)recht. Die combinatie maakt haar expertise op dit vlak uniek en zeer effectief.
Merendeels hebben de civiele fraude zaken ook een internationale component. Wladimiroff opereert in samenwerking met andere kantoren in civiele fraude zaken in vele jurisdicties.