CONTACTNLEN

Bedrijfsongevallen en calamiteiten

Bedrijfsongevallen kunnen helaas voorkomen. Hoe goed de preventiemaatregelen ook zijn. Een bedrijf laat naar aanleiding van een calamiteit vaak een incidentenonderzoek uitvoeren. In bepaalde gevallen is een bedrijf daartoe verplicht. Een ongeval wordt regelmatig ook onderzocht door toezichthouders en politie, en kan uiteindelijk leiden tot bestuurlijke handhaving en tot strafrechtelijke vervolging van het bedrijf en van betrokken personen. Soms start de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek.
De specialisten van Wladimiroff kennen het klappen van de zweep van deze onderzoeken. Ze zijn gespecialiseerd in de advisering van het management van een bedrijf, in het bijzonder bij complexe industriële calamiteiten. Zij werken daarbij regelmatig samen met technische experts van het bedrijf of externe deskundigen.

  • Optreden van Inspectie SZW, Inspectie Leefomgeving en Transport, politie, FIOD-ECD en Openbaar Ministerie
  • Overtreding vergunningen, zorgplichten, arbeidsomstandighedenregelgeving
  • Strafzaken en bestuurlijke boetes
  • Onderzoek Onderzoeksraad voor Veiligheid
  • Bijstand bij incidentenonderzoek (Tripod)